Video Web

Mediernes videoportal - en del af Ritzaus Bureau

Vilkår for download/anvendelse af indhold på Ritzau Videoweb

Indledende

Videoweb indeholder videomateriale af følgende tre typer:

  1. Nyhedsvideoer (markeret med blå)
  2. Infovideo (markeret med grøn)
  3. Citatvideo (markeret med orange)
  4. Kulturvideo (markeret med rød)

Udover nedenstående vilkår henvises der til kundens kontrakt med Ritzaus Bureau.

  1. Vilkår for anvendelse af Nyhedsvideoer

Materialet i denne kategori må anvendes i dets hele form samt i redigeret form. Sidstnævnte må dog ikke være i en sådan grad, at det ændrer det oprindelige budskab i nyhedsvideoen. Der henvises i denne sammenhæng til ophavsretslovens regler om god citatskik.

Materialet i denne kategori må publiceres på de platforme (og herunder publikationer), som er aftalt mellem kunden og Ritzaus Bureau.

Nyhedsvideoerne på Videoweb kan indeholde restriktioner. Disse fremgår af feltet ”restriktioner” under de respektive videoer. Hvis en video indeholder materiale videredistribueret fra Associated Press (AP), må indholdet ikke anvendes til broadcast, og videoen vil i så fald være markeret med ”Ikke til broadcast og udenlandske kunder”. Indholdet i disse videoer må altså udelukkende anvendes til publicering på danske internetdomæner. Med Broadcast menes i denne forstand via almindelige tv-kanaler.

Såfremt en video er mærket ”AP/Ritzau” tilhører ophavsrettighederne AP, hvorefter Kunden er forpligtet til at anføre ”AP/Ritzau” som kilde.

  1. Vilkår for anvendelse af Infovideoer

Infovideo er Ritzaus video pressemeddelelsestjeneste, hvor Ritzau alene er videredistributør af indhold fra tredjepart.

Infovideoer kan frit bruges af alle brugere til publicering på alle platforme ejet af modtageren.

Indholdet videredistribueres uden tilsyn af Ritzaus Bureau, og anvendes derfor på kundens eget ansvar. Ritzaus Bureau fører ikke kontrol med anvendelsen af indhold udsendt gennem Infovideo, og er derfor ikke ansvarlig for indholdet i disse videoer.

Ritzaus Bureau er ikke ophavsmand til indholdet. Afsenderen/kilden skal derfor krediteres, og ikke Ritzau.

  1. Vilkår for anvendelse af Citatvideo

Citatvideo er materiale udsendt af Ritzaus øvrige mediekunder på tjenesten, og Ritzau fungerer derfor udelukkende som distributør af indholdet.

Materialet i denne kategori må anvendes i dets hele form samt i redigeret form. Sidstnævnte må dog ikke være i en sådan grad, at det ændrer det oprindelige budskab i nyhedsvideoen. Der henvises i denne sammenhæng til ophavsretslovens regler om god citatskik.

Citatvideoer kan frit publiceres på alle typer platforme ejet af modtageren.

Indholdet videredistribueres uden tilsyn af Ritzaus Bureau, og anvendes derfor på kundens eget ansvar. Ritzaus Bureau fører ikke kontrol med anvendelsen af indhold udsendt gennem Citatvideo, og er derfor ikke ansvarlig for indholdet i disse videoer.

Ritzaus Bureau er ikke ophavsmand til indholdet. Kunden er forpligtet til at anføre det udsendende medie som kilde, og ikke Ritzau.

Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

  1. Vilkår for anvendelse af Kulturvideo

Materialet er til kunder, der abonnerer særskilt på kulturvideo.

Materialet i denne kategori må publiceres på de platforme (og herunder publikationer), som er aftalt mellem kunden og Ritzaus Bureau.

Kulturvideoerne på Videoweb kan indeholde restriktioner. Disse fremgår af feltet ”restriktioner” under de respektive videoer. Hvis en video indeholder materiale videredistribueret fra en underleverandør, eks. AP, må indholdet ikke anvendes til broadcast, og videoen vil i så fald være markeret med ”Ikke til broadcast og udenlandske kunder”. Indholdet i disse videoer må altså udelukkende anvendes til publicering på danske internetdomæner. Med Broadcast menes i denne forstand via almindelige tv-kanaler.

 

Vilkår for upload af indhold på Ritzau Videoweb (Infovideo og Citatvideo)

Kunden er ansvarlig for indholdet, når Infovideo eller Citatvideo anvendes til at videredistribuere videomateriale. Ritzaus Bureau fører ikke kontrol med anvendelsen af indholdet, ligesom Ritzau heller ikke kontrollerer indholdet, inden det sendes ud på Videoweb.

Det er kundens eget ansvar at sikre rettighederne til det materiale, kunden uploader via Infovideo.

For at indhold skal kunne sendes ud via Ritzau Info og Citatvideo, skal den have en reel nyhedsværdi. Det kan indeholde produktnyheder og forbrugeroplysninger, men må ikke indeholde åben eller skjult reklame, der opfordrer til køb.

Indholdet må ligeledes ikke være i strid med dansk lovgivning. Herunder skal kundens indhold overholde de presseetiske regler, og må ikke krænke tredjeparts ære ved fornærmelige ord eller handlinger, eller fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, jf. straffelovens. § 267.

Udover de her nævnte anvendelsesvilkår henvises der til kundens kontrakt med Ritzaus Bureau.